Mapa obszaru planu
Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp obszaru „Zakamycze”.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 29 października 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakamycze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czytaj dalej >>