Napis: Informacja
Obwieszczenia i komunikaty

Zawiadomienie dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków – Balice”

Zawiadomienie dot. postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w sprawie sprostowania pouczenia zamieszczonego w decyzji własnej  z dnia 1.04.2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.220.2019.AB.55, uchylającej w całości decyzję RDOŚ w Kielcach z dnia 27.09.2019 r. , znak: WOO-I.420.67.2018.JO.69.OO.4230.1.2016.JS, określającą czytaj dalej >>