• Szczęsny Filipiak – Przewodniczący Zarządu
  • Marzena Garzeł – Zastępca Przewodniczącego
  • Magdalena Mardyła – Członek Zarządu
  • Jan Dziura-Bartkiewicz – Członek Zarządu
  • Marek Golonka – Członek Zarządu

Posiedzenia zarządu:
19.09.2017 – godz.17:00
17.10.2017 – godz.17:00
31.10.2017 – godz.17:00
14.11.2017 – godz.17:00
28.11.2017 – godz.17:00
05.12.2017 – godz.17:00

Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie.