• Szczęsny Filipiak – Przewodniczący Zarządu
  • Marzena Garzeł – Zastępca Przewodniczącego
  • Magdalena Mardyła – Członek Zarządu
  • Jan Dziura-Bartkiewicz – Członek Zarządu
  • Marek Golonka – Członek Zarządu

Posiedzenia zarządu:
09.01.2018 – godz.18:00
30.01.2018 – godz.18:00
13.02.2018 – godz.18:00
27.02.2018 – godz.18:00
13.03.2018 – godz.18:00
27.03.2018 – godz.18:00
17.04.2018 – godz.18:00
05.06.2018 – godz.16:00
12.06.2018 – godz.18:00
02.07.2018 – godz.17:00
31.07.2018 – godz.18:00
21.08.2018 – godz.18:00
04.09.2018 – godz.17:00
18.09.2018 – godz.18:00
30.10.2018 – godz.18:00
13.11.2018 – godz.18:00
04.12.2018 – godz.18:00
18.12.2018 – godz.18:00

Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie.