• Szczęsny Filipiak – Przewodniczący Zarządu
  • Witold Górny – Zastępca Przewodniczącego
  • Magdalena Mardyła – Członek Zarządu
  • Krzysztof Jakubowski – Członek Zarządu
  • Krzysztof Kwarciak – Członek Zarządu

Dyżury Członków Zarządu
Przewodniczący – Szczęsny Filipiak
Dyżur Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VII Pana Szczęsnego Filipiaka w dniu 7 listopada 2019 r. zostaje odwołany.
Czwartek w godz. 12.00 – 14.00

Zastępca Przewodniczącego – Witold Górny
1-szy wtorek miesiąca w godz. 15.30 – 17.00

Członkowie Zarządu:
Krzysztof Jakubowski – 2-gi wtorek miesiąca w godz.15.30- 17.00
Krzysztof Kwarciak – 3-ci wtorek miesiąca w godz.15.30-17.00
Magdalena Mardyła – Najbliższe dyżury pani Radnej zostały odwołane.