Komisja Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenia:
6 lutego – godz. 18.30

Skład komisji:
Agnieszka Chyc-Sobczyk – przewodnicząca
Szczęsny Filipiak
Witold Górny
Andrzej Hawranek
Andrzej Maria Hawranek
Krzysztof Kwarciak
Julia Mach

Komisja Infrastruktury
Posiedzenia:
5 lutego – godz. 18.30

Skład komisji:
Grzegorz Bała
Witold Górny
Tomasz Jakubowski – przewodniczący
Paweł Kajfasz
Paweł Kowalski
Krzysztof Kwarciak
Magdalena Mardyła
Jakub Markowski
Jerzy Milej
Grzegorz Naprawski
Marek Sikora
Maciej Tumidajski

Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Posiedzenia:
6 lutego – godz. 17.00

Skład komisji:
Krzysztof Jakubowski
Tomasz Jakubowski
Jakub Markowski – przewodniczący
Marek Sikora

Komisja Sportu
Posiedzenia:
6 lutego – godz. 18.00

Skład komisji:
Agnieszka Chyc-Sobczyk
Andrzej Hawranek – przewodniczący
Marek Sikora

Komisja Zieleni
Posiedzenia:
4 lutego – godz. 18.00

Skład komisji:
Marzena Garzeł
Witold Górny
Paweł Kajfasz
Marcin Kapusta
Iwona Kubacka
Krzysztof Kwarciak
Julia Mach – przewodnicząca
Magdalena Mardyła
Grzegorz Naprawski

Komisja Edukacji
Posiedzenia:
4 lutego – godz. 19.00

Skład komisji:
Agnieszka Chyc-Sobczyk
Marzena Garzeł
Paweł Kajfasz – przewodniczący
Marcin Kapusta
Paweł Kowalski
Julia Mach
Magdalena Mardyła
Jerzy Milej
Maciej Tumidajski

Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury
Posiedzenia:
5 lutego – godz. 17.30

Skład komisji:
Grzegorz Bała
Krzysztof Jakubowski
Krzysztof Kwarciak
Grzegorz Naprawski
Marek Sikora – przewodniczący
Maciej Tumidajski

Komisja Kultury
Posiedzenia:
4 lutego – godz. 17.00

Skład komisji:
Agnieszka Chyc-Sobczyk
Szczęsny Filipiak
Marzena Garzeł – przewodnicząca
Krzysztof Jakubowski
Iwona Kubacka

Komisja Rewizyjna

Skład komisji:
Andrzej Hawranek
Andrzej Maria Hawranek
Paweł Kowalski
Jerzy Milej – przewodniczący
Grzegorz Naprawski