Komisja Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
Posiedzenia:
3 stycznia – godz. 18.00
7 lutego – godz. 18.00
7 marca – godz. 18.00
11 kwietnia – godz. 18.00
9 maja – godz. 18.00
6 czerwca – godz. 18.00
3 lipca – godz. 19.00
1 sierpnia – godz. 18.00
12 września – godz. 18.00
3 października – godz. 18.00
6 listopada – godz. 18.00
Skład komisji:
Łukasz Filipiak
Witold Górny – przewodniczący
Paweł Kajfasz
Marcin Kapusta
Paweł Kowalski
Krzysztof Kwarciak
Magdalena Mardyła
Jakub Markowski
Tomasz Meus
Jerzy Milej – z-ca przewodniczącego
Marek Sikora
Maciej Straż
Ewa Wcisło
Marek Golonka
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa
Posiedzenia:
4 stycznia – godz. 18.00
1 lutego – godz. 18.00
1 marca – godz. 18.00
5 kwietnia – godz. 18.00
10 maja – godz. 18.00
7 czerwca – godz. 18.00
5 lipca – godz. 18.00
2 sierpnia – godz. 18.00
6 września – godz. 18.00
4 października – godz. 18.00
7 listopada – godz. 17.30
Posiedzenia Zespołu „Bezpieczny Kraków” odbywają się w terminach jw. na pół godziny przed posiedzeniami Komisji.
Skład komisji:
Jan Dziura-Bartkiewicz
Łukasz Filipiak
Andrzej Hawranek – przewodniczący
Andrzej Maria Hawranek
Krzysztof Kwarciak
Marek Sikora
Marzena Garzeł
Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury
Posiedzenia:
3 stycznia – godz. 17.00
7 lutego – godz. 17.00
7 marca – godz. 17.00
11 kwietnia – godz. 17.00
9 maja – godz. 17.00
6 czerwca – godz. 17.00
3 lipca – godz. 17.00
20 sierpnia – godz. 17.00
12 września – godz. 17.00
3 października – godz. 17.00
6 listopada – godz. 17.00
Skład komisji:
Jan Dziura-Bartkiewicz
Marek Golonka
Jakub Markowski
Krzysztof Jakubowski – przewodniczący
Paweł Kajfasz
Krzysztof Kwarciak
Magdalena Mardyła
Tomasz Meus
Jerzy Milej
Komisja Kultury Fizycznej, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi
Posiedzenia:
4 stycznia – godz. 18.30
1 lutego – godz. 18.30
1 marca – godz. 18.30
5 kwietnia – godz. 18.30
10 maja – godz. 18.30
7 czerwca – godz. 18.30
5 lipca – godz. 18.30
28 sierpnia – godz. 17.30
6 września – godz. 18.30
4 października – godz. 18.30
7 listopada – godz. 18.15
Skład komisji:
Łukasz Filipiak
Marzena Garzeł
Andrzej Hawranek
Marek Sikora – przewodniczący
Komisja Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni
Posiedzenia:
9 stycznia – godz. 17:15
13 lutego – godz. 17.15
6 marca – godz. 17.15
3 kwietnia – godz. 17.15
8 maja – godz. 17.30
5 czerwca – godz. 17.30
3 lipca – godz. 17.30
27 sierpnia – godz.17.30
19 września – godz.17.15
16 października – godz.17.30
Skład komisji:
Marzena Garzeł
Marcin Kapusta – z-ca przewodniczącej
Julia Mach – przewodnicząca
Jerzy Milej
Maciej Straż
Komisja Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenia:
9 stycznia – godz. 18:15
13 lutego – 18.15
6 marca – 18.15
3 kwietnia – godz. 18.15
17 maja – godz.18.30
5 czerwca – godz. 18.15
3 lipca – godz. 18.15
27 sierpnia – godz. 17.00
19 września – godz.18.15
Skład komisji:
Jan Dziura-Bartkiewicz
Łukasz Filipiak – przewodniczący
Szczęsny Filipiak
Marzena Garzeł
Marek Golonka
Paweł Kowalski
Julia Mach
Magdalena Mardyła
Maciej Straż
Ewa Wcisło
Komisja Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami
Posiedzenia:
3 stycznia – godz. 17.30
7 lutego – godz. 17.30
7 marca – godz. 17.30
11 kwietnia – godz. 17.30
9 maja – godz. 18.30
6 czerwca – godz. 17.30
3 lipca – godz. 18.45
20 sierpnia – godz. 17.30
12 września – godz. 17.30
3 października – godz. 17.30
6 listopada – godz. 17.30
Skład komisji:
Łukasz Filipiak
Marzena Garzeł
Marek Golonka
Krzysztof Jakubowski
Jakub Markowski – przewodniczący
Tomasz Meus – z-ca przewodniczącego
Witold Górny
Komisja Rewizyjna

Skład komisji:
Witold Górny
Andrzej Hawranek
Andrzej Maria Hawranek – przewodniczący