Komisja Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenia godz.18:30: 12.01, 2.02, 2.03, 6.04, 11.05, 1.06, 6.07, 7.09, 5.10, 2.11, 7.12
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
Szczęsny Filipiak
Witold Górny
Andrzej Hawranek
Andrzej Maria Hawranek
Krzysztof Kwarciak
Julia Mach
Grzegorza Naprawski – przewodniczący
Komisja Infrastruktury
Posiedzenia godz. 18:30: 11.01, 8.02, 8.03, 12.04, 17.05, 7.06, 11.07, 16.08 (nagranie), 13.09, 11.10, 8.11, 6.12
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
Grzegorz Bała – zastępca przewodniczącego
Marek Boroń
Witold Górny
Tomasz Jakubowski – przewodniczący
Paweł Kajfasz
Paweł Kowalski
Krzysztof Kwarciak
Magdalena Mardyła
Jakub Markowski
Jerzy Milej
Grzegorz Naprawski
Maciej Tumidajski
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Posiedzenia godz. 17:30: 12.01, 2.02, 2.03, 13.04, 18.05, 6 czerwca 2022 r. o godz. 19.00, 12.07 o godz.17:15, 17.08 o godz.17:30, 7.09, 5.10, 9.11 o godz.17:30, 7.12
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
Marek Boroń
Andrzej Hawranek
Krzysztof Jakubowski
Tomasz Jakubowski
Jakub Markowski
Marek Sikora – przewodniczący
Komisja Interwencji i Współpracy
Posiedzenia godz. 17:00: 12.01, 9.02, 9.03, 13.04, 11.05, 15.06, 13.07, 17.08, 7.09, 12.10, 9.11, 7.12
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.

Skład komisji:
Witold Górny
Jakub Markowski – przewodniczący
Marek Sikora
Komisja Zieleni
Posiedzenia godz. 18.20: 10.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06, 4.07, 31.08, 20.09 (godz.17:20), 3.10, 7.11, 5.12
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
Marek Boroń
Marzena Garzeł
Witold Górny
Paweł Kajfasz
Marcin Kapusta
Iwona Kubacka
Krzysztof Kwarciak
Julia Mach – przewodnicząca
Magdalena Mardyła
Grzegorz Naprawski
Komisja Edukacji
Posiedzenia godz. 19.00: 24.01, 14.02, 14.03, 11.04, 9.05, 06.06, 4.07, 29.08, 12.09, 3.10, 7.11, 5.12
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
Marzena Garzeł
Paweł Kajfasz – przewodniczący
Marcin Kapusta
Paweł Kowalski – zastępca przewodniczącego
Julia Mach
Magdalena Mardyła
Jerzy Milej
Maciej Tumidajski
Komisja Kultury
Posiedzenie, godz. 17.30, 10.01, 7.02, 7.03, 4.04, 9.05, 6.06, 4.07, 22.08, 12.09, 3.10, 7.11, 5.12
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
Szczęsny Filipiak
Marzena Garzeł – przewodnicząca
Krzysztof Jakubowski
Iwona Kubacka – zastępca przewodniczącego
Komisja Rewizyjna
Posiedzenie 26.01.2022, godz. 19.00, 30.08 godz.17.00
Zawiadomienia o zwołaniu Komisji: kliknij tutaj.
Skład komisji:
Andrzej Maria Hawranek
Paweł Kowalski
Jerzy Milej – przewodniczący
Grzegorz Naprawski