Komisja Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
Posiedzenia:
4 stycznia – godz. 18.00
8 lutego – godz. 18.00
8 marca – godz. 18.00
12 kwietnia – godz. 18.00
10 maja – godz. 18.00
7 czerwca – godz. 18.00
3 lipca (poniedziałek!) – godz. 18.00
16 sierpnia – godz. 18.00
13 września – godz. 18.00
11 października – godz. 18.00
9 listopada – godz. 17.30
4 grudnia (poniedziałek!) – godz. 18.00

Skład komisji:
Łukasz Filipiak
Witold Górny – przewodniczący
Paweł Kajfasz
Marcin Kapusta
Paweł Kowalski
Krzysztof Kwarciak
Magdalena Mardyła
Jakub Markowski
Tomasz Meus
Jerzy Milej – z-ca przewodniczącego
Marek Sikora
Maciej Straż
Ewa Wcisło
Marek Golonka

Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Mieszkalnictwa

5 stycznia – godz. 18.00
2 lutego – godz. 18.00
2 marca – godz. 18.00
6 kwietnia – godz. 18.00
4 maja – godz. 18.00
8 czerwca – godz. 17.30
13 lipca – godz. 18.00
22 sierpnia – godz.18.00
7 września – godz. 18.00
5 października – godz. 18.00
2 listopada – godz. 18.00
7 grudnia – godz. 18.00

Posiedzenia Zespołu „Bezpieczny Kraków” odbywają się w terminach jw. na pół godziny przed posiedzeniami Komisji.
Posiedzenie Zespołu „Bezpieczny Kraków” 22 sierpnia godz.17.30

Skład komisji:
Jan Dziura-Bartkiewicz
Łukasz Filipiak
Andrzej Hawranek – przewodniczący
Andrzej Maria Hawranek
Krzysztof Kwarciak
Marek Sikora
Marzena Garzeł

Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury
Posiedzenia:
posiedzenia komisji o godz 17:00
4 stycznia
8 lutego
8 marca
12 kwietnia
10 maja
7 czerwca
3 lipca (poniedziałek)
16 sierpnia
13 września
11 października
9 listopada
4 grudnia (poniedziałek)

Skład komisji:
Jan Dziura-Bartkiewicz
Marek Golonka
Jakub Markowski
Krzysztof Jakubowski – przewodniczący
Paweł Kajfasz
Krzysztof Kwarciak
Magdalena Mardyła
Tomasz Meus
Jerzy Milej

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi
Posiedzenia:
5 stycznia – godz. 18.30
2 lutego – godz. 18.30
2 marca – godz. 18.30
6 kwietnia – godz. 18.30
4 maja – godz. 18.30
8 czerwca – godz. 18.30
6 lipca – godz. 18.30
22 sierpnia – godz.18.15
7 września – godz. 18.30
5 października – godz. 18.30
2 listopada – godz. 18.30
7 grudnia – godz. 18.30

Skład komisji:
Łukasz Filipiak
Marzena Garzeł
Andrzej Hawranek
Marek Sikora – przewodniczący

Komisja Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni
Posiedzenia:
3 stycznia – godz. 17:15
7 lutego – godz. 17.15
7 marca – godz. 17.15
4 kwietnia – godz. 17.15
9 maja – godz. 17.15
6 czerwca – godz. 17.15
4 lipca – godz. 18.15
28 sierpnia – godz. 18.30
5 września – godz. 18.15
3 października – godz. 17.15
7 listopada – godz. 17.15
5 grudnia – godz. 18.15

Skład komisji:
Marzena Garzeł
Marcin Kapusta – z-ca przewodniczącej
Julia Mach – przewodnicząca
Jerzy Milej
Maciej Straż

Komisja Edukacji oraz Dzielnicowego Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenia:
7 lutego – 18.15
7 marca – 18.15
4 kwietnia – godz. 18.15
9 maja – godz. 18.15
6 czerwca – godz. 18.15
4 lipca – godz.19.15
22 sierpnia – godz. 19.15
5 września – godz. 19.15
3 października – godz. 18.15
7 listopada – godz. 18.15
5 grudnia – godz.19.15

Skład komisji:
Jan Dziura-Bartkiewicz
Łukasz Filipiak – przewodniczący
Szczęsny Filipiak
Marzena Garzeł
Marek Golonka
Paweł Kowalski
Julia Mach
Magdalena Mardyła
Maciej Straż
Ewa Wcisło

Komisja Kultury, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami
Posiedzenia:
4 stycznia – godz. 16.30
8 lutego – godz. 17.30
8 marca – godz. 17.30
12 kwietnia – godz. 17.30
10 maja – godz. 18.30
7 czerwca – godz. 17.30
03 lipca – godz. 17.30 (poniedziałek)
16 sierpnia – godz. 17.30
13 września – godz. 17.30
11 października – godz. 17.30
09 listopada – godz. 16.40
04 grudnia – godz. 17.30 (poniedziałek)

Skład komisji:
Łukasz Filipiak
Marzena Garzeł
Marek Golonka
Krzysztof Jakubowski
Jakub Markowski – przewodniczący
Tomasz Meus – z-ca przewodniczącego
Witold Górny

Komisja Rewizyjna
Posiedzenie: 20 kwietnia – godz. 16.30
Skład komisji:
Witold Górny
Andrzej Hawranek
Andrzej Maria Hawranek – przewodniczący