Komisja Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego
Posiedzenia, godz.18.30:
6.02, 6.03, 3.04, 8.05, 5.06, 03.07 godz.18:00, 14.08, 4.09, 9.10, 6.11, 4.12
Skład komisji:
Agnieszka Chyc-Sobczyk – przewodnicząca
Szczęsny Filipiak
Witold Górny
Andrzej Hawranek
Andrzej Maria Hawranek
Krzysztof Kwarciak
Julia Mach
Komisja Infrastruktury
Posiedzenia, godz.18.30:
5.02, 5.03, 2.04, 7.05, 4.06, 2.07, 13.08, 3.09, 8.10, 5.11, 3.12
Skład komisji:
Grzegorz Bała
Witold Górny
Tomasz Jakubowski – przewodniczący
Paweł Kajfasz
Paweł Kowalski
Krzysztof Kwarciak
Magdalena Mardyła
Jakub Markowski
Jerzy Milej
Grzegorz Naprawski
Marek Sikora
Maciej Tumidajski
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych
Posiedzenia, godz.17.00:
6.02, 6.03, 3.04, 9.05, 5.06, 03.07, 14.08, 4.09, 9.10 (godz.17:30), 6.11, 4.12 (godz.17:30)
Skład komisji:
Krzysztof Jakubowski
Tomasz Jakubowski
Jakub Markowski – przewodniczący
Marek Sikora
Komisja Sportu
Posiedzenia, godz.18.00:
6.02, 6.03, 
10 kwietnia o godz. 17.30,
 8.05, 5.06, 02.07 godz.17:00, 14.08, 4.09, 9.10, 6.11, 4.12
Skład komisji:
Agnieszka Chyc-Sobczyk
Witold Górny
Andrzej Hawranek – przewodniczący
Marek Sikora
Komisja Zieleni
Posiedzenia, godz.18.00:
4.02, 4.03, 1.04, 6.05, 3.06, 1.07, 19.08, 2.09, 7.10, 4.11, 9.12
Skład komisji:
Marzena Garzeł
Paweł Kajfasz
Marcin Kapusta
Iwona Kubacka
Krzysztof Kwarciak
Julia Mach – przewodnicząca
Magdalena Mardyła
Grzegorz Naprawski
Komisja Edukacji
Posiedzenia, godz.19.00:
4.02, 4.03, 1.04, 6.05, 3.06, 1.07, 19.08, 2.09, 7.10, 4.11, 9.12
Skład komisji:
Agnieszka Chyc-Sobczyk
Marzena Garzeł
Paweł Kajfasz – przewodniczący
Marcin Kapusta
Paweł Kowalski
Julia Mach
Magdalena Mardyła
Jerzy Milej
Maciej Tumidajski
Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury
Posiedzenia, godz.17.30:
5.02, 5.03, 2.04 (wyjątkowo o godz.19:30), 7.05, 4.06, 2.07, 13.08, 3.09, 8.10, 5.11, 3.12
Skład komisji:
Grzegorz Bała
Krzysztof Jakubowski
Krzysztof Kwarciak
Grzegorz Naprawski
Marek Sikora – przewodniczący
Maciej Tumidajski
Komisja Kultury
Posiedzenia, godz.17.00:
4.02, 4.03, 1.04, 6.05 godz.17:15, 3.06, 1.07, 19.08, 2.09, 7.10, 4.11, 9.12
Skład komisji:
Agnieszka Chyc-Sobczyk
Szczęsny Filipiak
Marzena Garzeł – przewodnicząca
Krzysztof Jakubowski
Iwona Kubacka
Komisja Rewizyjna
Posiedzenie 2 lipca 2019 r. o godz. 18.00, 17 grudnia 2019 r. godz. 17.30
Skład komisji:
Andrzej Hawranek
Andrzej Maria Hawranek
Paweł Kowalski
Jerzy Milej – przewodniczący
Grzegorz Naprawski