Utrudnienia w ruchu związane z 15 Krakowskim Półmaratonem Marzanny

W dniu 18.03.2018 r. na terenie  Miasta Krakowa będzie odbywała się impreza biegowa pod nazwą: 15 Krakowski Półmaraton Marzanny „Dla Małych Serc” w tym 4. Krakowski Bieg z Dystansem „Dla Małych Serc” – 10 km

Trasa biegu:

START godz. 11:00 – Deptak Al. 3-go Maja ( w kierunku Alei ) – Deptak wzdłuż Al. Focha – most na Rudawie – jezdnia ul. Focha – ul. Królowej Jadwigi – Salwator bieg skręca w prawo w ul. Księcia Józefa –  Most Zwierzyniecki ( zachodni chodnik ) – za mostem skręt w prawo pomiędzy garażami do ul. Praskiej –  Bulwar Poleski – Bulwar Wołyński – Most Retmański – ul. Rollego – Bulwar Podolski – pod Kładką oo. Bernatka – ( nawrót na pochylnię ) – ul. Brodzińskiego – Kładka oo. Bernatka ( zachodnia część ) – pochylnia – Bulwar Kurlandzki – ( w okolicy kościoła na Skałce – na trasie Półmaratonu – zlokalizowany jest start biegu na 10 km ) – Bulwar Czerwiński ( do środkowej pochylni ) – ul. Smocza ( alejka wzdłuż murka ) – ul. Bernardyńska ( droga dla pieszych i rowerów ) – ul. Idziego – ul. Kanonicza – ul. Senacka – ul. Poselska – Planty – ul. Podzamcze – Centrum Informacji Turystycznej – górny bulwar koło smoka – pochylnia główna – Bulwar Czerwieński – Bulwar Rodła – ul. Flisacka – ul. Kościuszki ( jezdnia pod prąd ) – ul. Królowej Jadwigi – ul. Gryfity – ul. Emaus – Al. Focha ( jezdnia pod prąd ) – na wysokości Hotelu Cracovia po przejściu dla pieszych wbiegnięcie na deptak wzdłuż  Al. Focha w Kierunku do ul. Na Błoniach – ul. Na Błoniach – ul. Piastowska ( chodnik i parking ) – deptak wzdłuż Al. 3-go Maja – META i zakończenie imprezy 14:30

 

W związku z powyższym zostaną zamknięte drogi (odcinki dróg) na trasie biegu w tym między innymi:

 • drogi dla pieszych i rowerów wokół Błoń w godz. 8:00 – 15:00;
 • Focha w godz. 10:45-15:00 (zapewniony będzie wyjazd w kierunku Alei z ulic: Kasztelańskiej, Prusa, Kraszewskiego, Kałuży);
 • Królowej Jadwigi pomiędzy godz. 10:45 a godz. 11:30 zostanie wprowadzona przerwa w ruchu na czas przebiegnięcia uczestników;
 • Gryfity i ul. Emaus  zamknięte w godz. 10:45 – 14:30;
 • drogi dla pieszych i rowerów na Bulwarach Wiślanych w godz. 10:00 – 13:30;
 • Podzamcze (zostanie zapewniony wyjazd z ul. Straszewskiego w kierunku ul. Powiśle) i ul. św. Idziego w godz. 10:30 – 13:30;
 • Kładka o. Bernatka (część rowerowa oraz piesza) w godz.11:00 -13:30;
 • Kościuszki (od ul. Komorowskiego do ul. Księcia Józefa), ul. Księcia Józefa (od ul. Kościuszki do Mostu Zwierzynieckiego) zamknięte w godz. 10:45 -14:30. Po przebiegnięciu zawodników ul. Księcia Józefa możliwy będzie wyjazd z ul. Księcia Józefa w kierunku Mostu Zwierzynieckiego i Bielan;

 

Na pozostałych ulicach na trasie biegu utrudnienia w ruchu  (wyłączenia ruchu kołowego i pieszego na czas przebiegnięcia uczestników imprezy);

 

Zalecane objazdy :

dla zamkniętej: Al. Focha:

 • od strony centrum:

–  dojazd do ul. Piastowskiej: ul. Reymonta lub ul. Czarnowiejską i Nawojki;

– dojazd do ul. Kałuży, ul. Kraszewskiego, Prusa, Kasztelańskiej ulicami: Dunin Wąsowicza i Senatorską;

 • od ul. Królowej Jadwigi dojazd do Al. Mickiewicza ulicą Piastowską i ul. Reymonta;

 

 

dla zamkniętych: ul. Kościuszki, ul. Księcia Józefa

Od Alei Krasińskiego i ul. Zwierzynieckiej dojazd do ul. Księcia Józefa ulicami: M. Konopnickiej, Rondo Grunwaldzkie, ul. Monte Cassino, ul. Zielińskiego (i odwrotnie od ul. Księcia Józefa do centrum)

 

Dodatkowe informacje:

 • na trasie półmaratonu (w miejscach wskazanych oznakowaniem) będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów. W newralgicznych miejscach trasy  będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się pojazdów z tabl. T-24 informującą o usunięciu pojazdu na koszt właściciela w przypadku jego pozostawienia na odcinku drogi objętym zakazem;
 • ruch pieszych na przecięciach z trasą będzie regulowany przez służby porządkowe;
 • ruch pojazdów będzie sukcesywnie przywracany (po decyzji Policji) po przebiegnięciu ostatniego uczestnika biegu.

Organizator biegu zwraca się z prośbą o zachowanie ostrożności, dostosowanie się do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu i poleceń wydawanych przez służby zabezpieczające imprezę.