Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach KRAKÓW ROZMAWIA O EDUKACJI. Krakowska sieć szkół dziś i jutro.

W okresie od 7 do 31 maja 2018 r. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa będzie prowadził konsultacje społeczne mające na celu poznanie opinii mieszkańców o istniejącej sieci szkół podstawowych oraz zebranie propozycji rozwiązań dotyczących projektu sieci szkół od 1 września 2019 r. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa.

Blisko dwa lata temu Prezydent Miasta Krakowa w ramach przygotowania Krakowa do zmiany ustroju szkolnego powołał zespół zadaniowy ds. wdrażania reformy oświaty i zaproponował rodzicom uczniów oraz innym mieszkańcom miasta udział w konsultacjach społecznych, które miały na celu odniesienie się do opracowanego przez Urząd Miasta projektu sieci szkół do 2019. Przyjęta przez Radę Miasta Krakowa nowa sieć szkół była wynikiem przeprowadzonych konsultacji i zgłaszanych podczas nich licznych postulatów. We wrześniu minie rok funkcjonowania szkół w strukturze wypracowanej w drodze przeprowadzonych wówczas konsultacji. Przez cały ten okres Urząd Miasta Krakowa wsłuchiwał się w głosy rodziców, dyrektorów i mieszkańców dotyczące tego, jak w praktyce sprawdzają się przyjęte rozwiązania. W tym czasie przedstawiono wiele propozycji oraz przyjęto liczne rozwiązania mające na celu podniesienie komfortu nauki i pracy w szkołach. W trosce o ciągłą poprawę tych warunków, a także o uzyskanie optymalnych rozwiązań w zakresie ustalenia sieci szkół nie tylko na dziś, ale też na najbliższe lata, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski podjął decyzję o uruchomieniu kolejnej tury konsultacji społecznych, dających zainteresowanym możliwość wypowiedzenia się w tak istotnych dla mieszkańców kwestiach. Konsultacje będą miały formę czterech otwartych spotkań, podczas których wypracowane mają zostać najlepsze rozwiązania w zakresie ustalenia sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r., gdyż to w nich uczniowie spędzają aż 8 lat.

 Harmonogram spotkań:

14 maja (poniedziałek) 2018 r., godz. 18.00- 20.00

Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea i Kupiecka

spotkanie inauguracyjne,

konsultacje dla dzielnic VIII, IX, X, XI, XII, XIII

18 maja (piątek) 2018 r., 18.00- 20.00

Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea i Kupiecka

konsultacje dla dzielnic: IV, V, VI, VII

22 maja (wtorek) 2018 r., godz. 18.00- 20.00

Plac Wszystkich Świętych 3-4, sala Lea i Kupiecka

konsultacje dla dzielnic: XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

24 maja (czwartek) 2018 r., godz. 18.00- 20.00

Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10

konsultacje dla dzielnic: I, II, III

W spotkaniach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani mieszkańcy Krakowa. Wnioski i uwagi dotyczące projektu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r. można dostarczać do Wydziału Edukacji w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 r. pocztą lub osobiście na adres: Wydział Edukacji, ul. Michała Stachowicza 18, 30-103 Kraków lub elektronicznie na adres: dialoguj@um.krakow.pl

Pliki do pobrania:

– Zarządzenie nr 1050/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.04.2018 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych, z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa, w przedmiocie przygotowania projektu sieci szkół podstawowych od 1 września 2019 r.