Zawiadomienie dot. wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr: 5, 11, 13, 14, 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza

/pełna treść zawiadomienia/