Wolontariat w Maltańskim Centrum

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom przy Alei Kasztanowej 4a poszukuje wolontariuszy do zabawy z dziećmi z autyzmem zgodnie z zasadami metody 3i – intensywnej, indywidualnej, interaktywnej. Wolontariuszem może być każdy, kto ukończył 18 lat, lubi się bawić z dziećmi, jest sumienny, przyjazny i otwarty na nowe doświadczenia oraz jest gotów poświęcić 1 h raz w tygodniu na zabawę z jednym z naszych podopiecznych   Studenci  kierunków psychologiczno – pedagogicznych mają możliwość równoczesnego odbywania praktyk w naszym ośrodku.  Wolontariuszom zapewniamy opiekę psychologa, systematyczne szkolenia. Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wstępne  16.10.2018 godz. 17.00 – 20.00 lub  18.10.2018 godz. 17.00 – 20.00.  Więcej informacji o wolontariacie i kolejny termin szkolenia na naszych stronach: http://centrummaltanskie.eu/wolontariat/o-wolontariacie/wolontariat-3i/ oraz fb.com/centrummaltanskie.eu