III ZWIERZYNIECKI KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „ZIMA –2019”

5 stycznia 2019 r. (sobota) o godzinie 11.00
Celem imprezy jest:

  • wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,
  • propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja piosenek, walorów artystycznych,
  • wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki,
  • rozwijanie talentów estradowych,
  • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
Więcej informacji na stronie:
https://chelm.dworek.eu//zwierzyniecki-konkurs-piosenki-zima-2018