Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Rada Dzielnicy oczekuje na wnioski i uwagi ws. nowego sposobu odbioru odpadów komunalnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania oraz Rada Dzielnicy oczekuje na wnioski i uwagi ws. nowego sposobu odbioru odpadów komunalnych.

Tutaj można zapoznać się z prezentacją dotyczącą nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku.

Na ostatniej sesji Rady Dzielnicy została podjęta uchwała Rady w tym zakresie. Można ją przeczytać tutaj.