ZWIERZYNIECKI KONKURS LITERACKI

Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 w Krakowie ogłaszają ZWIERZYNIECKI KONKURS
LITERACKI w czterech kategoriach:
Proza
Teksty publicystyczne
Poezja
Komiks
oraz w trzech grupach wiekowych:
1 – Uczniowie klas IV – VI szkół
podstawowych
2 – Uczniowie klas VII – VIII szkół
podstawowych
3 – Uczniowie szkół średnich
Termin składania prac: do 06 grudnia 2020
Prace należy przesłać w formacie plików Word, PDF lub skan (JPG) na adres mailowy: konkurs.literacki.dzielnica7@op.pl
Prace można również złożyć listownie na adres: Rada Dzielnicy VII Zwierzyniec, ul. Prusa 18, 30 – 117 Kraków lub osobiście, z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności sanitarnej, w siedzibie Rady Dzielnicy VII przy ul. Prusa 18, w godz. 10.00 – 14.00 Szczegóły i regulamin dostępne tutaj oraz w sekretariatach Szkół Podstawowych i Średnich na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.
Serdecznie zapraszamy !