Zawiadomienie ws. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice”.

Napis: Informacja

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Gminy Zabierzów na bezczynność GDOŚ w związku z postępowaniem zażaleniowym na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Kielcach z dnia 16.10.2019 r., znak: WOO-I.420.67.2018.JO.79, OO.4230.1.2016.JS, nadające rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 27.09.2019 r., znak: WOO-I.420.67.2018.JO.69.OO.4230.1.2016.JS, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice”.

/pełna treść zawiadomienia/