Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą, garaży podziemnych i naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, dróg w ramach inwestycji przy ul. Podłużnej”

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/