Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na terenie działki nr 180/5 obr. 12 Krowodrza przy al. 3 Maja i ul. Reymonta w Krakowie

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/