Konkurs na drzewo genealogiczne

Białe tło, rysunek rodziny, tekst

Przedszkolaki oraz uczniów szkół podstawowych mieszkających na terenie Gminy Miejskiej Kraków zapraszamy do udziału w konkursie DRZEWO GENEALOGICZNE – „PORTRET RODZINY”.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

1. Tematem pracy jest: „Portret rodziny” prezentowany w formie drzewa genealogicznego.
2. Adresatami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych mieszkający na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
3. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych (przedszkola, klasy 0-3, klasy 4-8). Przyjmowane będą prace indywidualne oraz grupowe. Mile widziane będą prace rodzinne z wykorzystaniem zdolności plastycznych wszystkich członków rodziny.
4. Prace konkursowe:
– prace plastyczne o formacie od A4 do A2
– technika dowolna
przyjmowane będą prace opisane zgodnie z podanym wzorem:
– imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres, opiekun, telefon kontaktowy, e-mail
5. Opracowane drzewo musi zawierać minimum dwa pokolenia wstecz.
Ze względu na ochronę danych osobowych będziemy przyjmować prace spełniające następujące warunki: szkice postaci zamiast zdjęć, podpisy tylko imienne bez nazwisk i pełnych dat urodzenia (tylko rok), stopień pokrewieństwa. Można dodać cechy szczególne, zainteresowania czy inne elementy opisu członków rodziny, aby wzbogacić treść projektu.
6. Kryteria oceny prac: ilość informacji, forma prezentacji, pomysłowość i estetyka
7. Nagrody: zwycięzcy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, dyplomy otrzymują również opiekunowie laureatów, a o ilości nagród decydują organizatorzy i jurorzy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie tutaj.