Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa magistrali wodociągowej DN500mm na odcinku W1-W2-W3-KZ1 z budową komory pomiarowej w ul. Księcia Józefa/Mirowskiej”, na działkach nr 15/2, 26, 23/1 obręb 22 Krowodrza

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/