Ponowne konsultacje społeczne dotyczące zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

Biało zielone tło, baszta, tekst

Od 1 grudnia do 22 grudnia 2023 r. odbywają się konsultacje społeczne dotyczące zmiany w Statucie Rady Krakowskich Seniorów. Konsultacje przeprowadzone są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konsultacji odbędą się:

 1. Dwa otwarte spotkania z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa:
  6 grudnia 2023 r. od 11.00 do 13.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
  13 grudnia 2023 r. od 16.00 do 18.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
 2. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 445 96 66 w dniach:
  8 grudnia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz 20 grudnia 2023 r. w godzinach 10.00 – 14.00
 3. Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 78 06 w dniach:
  12 grudnia 2023 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 oraz 15 grudnia 2023 r. w godzinach 12.00-18.00

Konsultowany Statut Rady Krakowskich Seniorów wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych można znaleźć: