Informacja Wydziału Planowania Przestrzennego UMK – spotkanie informacyjne

Napis: Informacja

ZAPRASZAMY na spotkania informacyjne z mieszkańcami poszczególnych Dzielnic Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia dokumentu Planu Ogólnego:

 • 27 lutego 2024 r. dla mieszkańców DZIELNIC: III, IV, V i VI
  Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, ul. Papiernicza 2, początek o godz. 17:00.
 • 5 marca 2024 r. dla mieszkańców DZIELNIC: I, II i VII
  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, początek o godz. 17:00.
 • 7 marca 2024 r. dla mieszkańców DZIELNIC: XIV, XV, XVI, XVII i XVIII
  Teatr Ludowy, Osiedle Teatralne 34, początek o godz. 17:00.
 • 19 marca 2024 r. dla mieszkańców DZIELNIC: IX i X
  Klub Sportowy Wróblowianka, ul. Wróblowicka 58, początek o godz. 17:00.
 • 21 marca 2024 r. dla mieszkańców DZIELNIC: VIII, XI, XII i XIII
  Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Zabłocie 22 (Klaster Innowacji), początek o godz. 17:00.W podanych terminach możliwe jest uczestniczenie mieszkańców Dzielnic innych niż wskazane dla danego spotkania.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta Krakowa