Konsultacje społeczne ws. „Wesołej”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 26 listopada 2020 r. do 19 lutego 2021 r. konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wesoła – rejon ulicy Kopernika”

Cel:

Opracowanie funkcjonalnego planu zagospodarowania i użytkowania terenu obszaru „Wesoła” w celu stworzenia przestrzeni nazywanej roboczo “Zielonym Salonem Krakowa – przestrzeń spotkań, kultury i innowacji”

Harmonogram konsultacji:

Konsultacje etap I                                      

Zbieranie pisemnych uwag:                          26.11.2020 – 16.12.2020

Otwarta ankieta internetowa:                        26.11.2020 – 16.12.2020

Warsztaty otwierające (5 grup)                                           26.11.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa I                                                     02.12.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa II                                                    03.12.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa III                                                   07.12.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa IV                                                   08.12.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa V                                                    09.12.2020 (17:00 – 19:00)

Konsultacje etap II                                      

Zbieranie pisemnych uwag:                          01.02.2021 – 19.02.2021

Otwarta ankieta internetowa:                        01.02.2021 – 19.02.2021

Warsztaty online grupa III                                                   01.02.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa IV                                                   02.02.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa V                                                    03.02.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa I                                                     10.02.2020 (17:00 – 19:00)

Warsztaty online grupa II                                                    11.02.2020 (17:00 – 19:00)

Jak wziąć udział w konsultacjach:

  • Biorąc udział w warsztatach
  • Wypełniając ankietę internetową
  • Wypełniając formularz
  • Wysyłając maila na adres: kontakt@konsultacjewesola.pl

Szczegółowe informacje: