Obwieszczenie w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy garaży podziemnych i naziemnych miejsc postojowych dla inwestycji pn. „ Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Mydlnickiej/Piastowskiej w Krakowie”.

Napisz obwieszczenie

/pełna treść obwieszczenia/