Aktualności

Dom Dziennej Opieki Medycznej

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 9 Oś priorytetowa – Region Spójny Społecznie Działanie 9.2  Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ Projektu czytaj dalej >>